- - -
thế bấm
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ [Dm] đôi
Dù vương vấn [C7] mãi cũng thế mà [F] thôi
Khi xưa thầm nói yêu [C] nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban [Bb] đầu
Thôi xin [A] đừng tiếc nhớ thương [A7] chi.

Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ [Dm] mong
Mười hai bến [C7] nước biết bến nào [F] trong
Tuy em đành phải sang [C] ngang
Thương yêu ngày cũ chưa [Bb] tan
Xin anh [A7] đừng oán trách người [Dm] đi.

Thôi, từ đây thôi [Bb] nhé
Anh [Gm] về sống âm [F] thầm đếm thời gian
Xóa [C7] mờ dĩ vãng mến [F] yêu
[Gm] Anh, xin hãy quên [Eb] đi
Cho kẻ vu [F] quy cùng người trăm năm
Thề nguyền gắn [A7] bó thủy chung muôn [Dm] đời.

Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm] nhân
Người đây kẻ [C7] đấy cách mấy đò [F] ngang
Đôi ta nào phải thiên [C] duyên
Gieo chi lời trách ưu [Bb] phiền
Xin thương [A7] giùm phận gái thuyền [Dm] quyên.

Sheet Ảnh 'Phận gái thuyền quyên'

Phận gái thuyền quyên sheet(bản nhạc) Phận gái thuyền quyên sheet(bản nhạc) Phận gái thuyền quyên sheet(bản nhạc) Phận gái thuyền quyên sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận