- - -
thế bấm
[Bm]Phải xa nhau thì mới [A]biết cô đơn sẽ như thế [D]nào
Phải xa [Bm]nhau thì mới [A]biết tình yêu [F#7]có thật [Bm]đậm sâu
[Bm]Giọt nước mắt và hờn [A]ghen không trải qua [D]không phải là tình yêu [F#7]
Lời yêu [Bm]thương và có [A]cánh chỉ thật [F#7]đẹp khi mới bắt [Bm]đầu yêu
Và nếu em ơi [Bm]thật sự đôi ta có [A]yêu thì trái tim anh [G]và em hãy quay trở về [F#7]
Và nếu như quãng [Bm]thời gian đôi ta cách [A]xa, hai ta thấy [G]buồn hãy quay về em [Bm]nhé
Còn nếu đôi ta [Bm]lìa xa mà ta [A]thấy vui, ta thấy thảnh thơi [G]những lúc ta một [F#7]mình
Thì hãy chia tay từ [Bm]đây cuộc tình chúng [A]mình xem như chỉ [G]là giấc mơ vừa [Bm]qua
[Bm]Phải xa nhau thì mới [A]biết cô đơn sẽ như thế [D]nào
Phải xa [Bm]nhau thì mới [A]biết tình [F#7]yêu có thật [Bm]đậm sâu
[Bm]Giọt nước mắt và hờn [A]ghen không trải [D]qua không phải là tình [F#7]yêu
Lời yêu [Bm]thương và có [A]cánh chỉ thật [F#7]đẹp khi mới bắt [Bm]đầu yêu
Và nếu em ơi [Bm]thật sự đôi ta có [A]yêu thì trái tim [G]anh và em hãy quay trở về [F#7]
Và nếu như quãng [Bm]thời gian đôi ta cách [A]xa, hai ta thấy [G]buồn hãy quay về em [Bm]nhé
Còn nếu đôi ta [Bm]lìa xa mà ta tháy [A]vui, ta thấy thảnh thơi [G]những lúc ta một [F#7]mình
Thì hãy chia tay từ [Bm]đây cuộc tình chúng [A]mình xem như chỉ [G]là giấc mơ vừa [Bm]qua
Và nếu em [Bm]ơi thật sự đôi ta có [A]yêu thì trái tim [G]anh và em hãy quay trở [F#7]về
Và nếu như quãng [Bm]thời gian đôi ta [A]cách xa, hai ta thấy [G]buồn hãy quay về em [Bm]nhé
Còn nếu đôi ta [Bm]lìa xa mà ta thấy [A]vui, ta thấy thảnh thơi [G]những lúc ta một [F#7]mình
Thì hãy chia tay từ [Bm]đây cuộc tình chúng [A]mình xem như chỉ là [G]giấc mơ vừa [Bm]qua
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận