- - -
thế bấm
Hò: Hò ơ chớ thò tay anh ngắt ngọn rau ngò
Chứ thương em đứt ruột hò ơ …
Chứ thương em đứt ruột giả đò ngó lơ …


Đưa [Am] tay, đưa tay anh ngắt cái cọng [D] ngò
Anh ngắt cái cọng [Am] ngò chớ thương [D] em
Thương [C] em mà đứt [Am] ruột giả [C] đò ngó lơ
Này em [Em] ơi có thấu tình anh [Am] chăng?

Đêm [Am] đêm đêm đêm em vẫn cứ đợi [D] chờ
Em vẫn cứ đợi [Am] chờ, chớ bao [D] lâu
Bao [C] lâu mình mới [Am] được kết [C] trầu với cau
Này anh [Em] ơi có thấu tình em [Am] chăng?

Muốn làm [C] quen mà không dám [Am] nói (tại sao hổng nói?)
[D] Xách cây [B7] dù đi xuống đi [Em] lên
[Am] Muốn gặp [C] em mà đâu dám [Am] tới (tại sao hổng tới?)
[D] Để đêm [B7] dài thêm nhớ thêm [Em] thương

Hôm [Am] nay, hôm nay anh mãi cứ thập [D] thò
Không thấy cái cọng [Am] ngò
Cớ sao [D] anh sao [C] anh đành nhổ [Am] sạch
Dám [F] ngò của má [C] em?
Vì anh [Em] không dám ngỏ lời [Am] yêu em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận