- - -
thế bấm
Tone gốc D - Capo 2
[C] [G] [Am] [F]

[C]Sương ban mai về
[G]Cô đơn qua thềm
[Am]Hoặc cứ thẩy rối bời
[F]Với bao nhiêu lời nói bên tai

[C]Nơi nay bốn bề
[G]Chỉ thiếu giấc mơ đêm
[Am]Sao hôm nay lạnh bờ [F]vai... anh chợt nghĩ đến em

[C]Chỉ mong ngày nắng [G]lên để được gần em
[Am]Quên hết mọi ưu [F]phiền... mỗi khi em cười
[C]Ngày sẽ ra sao nếu thiếu [G]em... người anh yêu ơi [Am]em có [F]hay

Nếu như em là [C]mây hãy mang mưa về đến [G]đây
Và tưới mát những ngày [Am]khô khan mang yêu thương chỉ mình [F]anh chờ
Tiếng yêu trên bờ [C]môi đã đến lúc phải nói [G]ra
Bởi vì anh nhớ [Am]em mong em bên anh ngày [F]tháng qua

Oh baby [C]Only U... [G]Only U
Chỉ [Am]có mỗi em làm anh [F]vui
Oh baby [C]Only U... [G]Only U
Này [Am]em yêu ơi hãy đến ngay bên [F]anh

[C]Thật lòng thì một ngày dài [G]khi trôi qua không có em
Là một [Am]ngày chẳng thể làm được gì giờ này ngồi [F]nhớ em qua từng đêm
Vì anh không [C]biết nếu nói ra tiếng yêu em đậm [G]sâu
Liệu rằng em [Am]sẽ ở bên anh như là suốt [F]bấy lâu

[C]Chỉ mong ngày nắng [G]lên để được gần em
[Am]Quên hết mọi ưu [F]phiền... mỗi khi em cười
[C]Ngày sẽ ra sao nếu thiếu [G]em... người anh yêu ơi [Am]em có [F]hay

Nếu như em là [C]mây hãy mang mưa về đến [G]đây
Và tưới mát những ngày [Am]khô khan mang yêu thương chỉ mình [F]anh chờ
Tiếng yêu trên bờ [C]môi đã đến lúc phải nói [G]ra
Bởi vì anh nhớ [Am]em mong em bên anh ngày [F]tháng qua

Oh baby [C]Only U... [G]Only U
Chỉ [Am]có mỗi em làm anh [F]vui
Oh baby [C]Only U... [G]Only U
Này [Am]em yêu ơi hãy đến ngay bên [F]anh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận