- - -
thế bấm
1. Con biết tình [Dm] cha thương con hết [Am] lòng
Lo lắng đêm ngày mong con [C] lớn khôn
Ăn [Am] uống đồ ngon cho [Dm] con
Cay [Am] đắng nào cha nghĩ [Em] suy
Miễn sao [G] được ấm êm [E7] cha mừng

2. Con biết tình [Dm] cha gánh nặng với [Am] con
Ơn của cha già như núi [C] Thái sơn
Nên [Am] nhớ rồi ghi trong [Dm] tâm
Đáp [Am] đền tình thương của [Em] cha
Để cho [G] tròn chữ hiếu [Am] sao này

ĐK: Cha [F] ơi con nhớ đến [Am] cha
Làm sao trả [G] được muôn ngàn [Dm] ơn sâu
Làm [G] sao báo đáp phụ [Am] ân
Đến trăm ngàn [Em] kiếp công ơn đâu [Am] bằng

3. Xót thương về [Dm] cha tóc bạc lưng [Am] còng
Cũng không bao giờ quên con [C] bỏ con
Ký [Am] ức dòng máu chẳng [Dm] phai
Hết [Am] lòng vì con chẳng [Em] đau
Giọt lệ [G] tràng khó nỗi cầm [Am] ngăn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận