- - -
thế bấm
[A] Oh ma ma oh la, [Bm] oh ma ma oh la
[E] Oh ma ma oh la, [A] oh ma ma oh la la la
[A] Oh ma ma oh la, [Bm] oh ma ma oh la
[E] Oh ma ma oh la la

Đời nếu yêu vui là [A] bao
Còn nếu không đời buồn ra [E] sao
Anh luôn mong em cho anh tiếng yêu khi [F#m] nào
Anh yêu [Bm] em nhưng anh đâu biết [E] chăng cớ sao

Đời sẽ vui khi được [A] yêu (Oh ma ma oh ma ma)
Buồn biết bao chẳng được ai [E] yêu (Oh ma ma oh ma ma)
Đôi ta yêu nhau bao nhiêu giấc [F#m] mơ thần tiên (Hey!)
[E] Đừng vội vàng yêu rồi vội [A] mau quên. (Oh ma ma oh ma ma)

Người yêu [Bm] ơi! Tình yêu ơi đời xin mãi luôn được yêu
Dù [A] mai sau, đời qua mau thì xin mãi luôn có nhau.

Người [Bm] yêu ơi! Tình yêu ơi đời anh mãi mãi yêu em mà thôi người [E] hỡi
Hỡi! Hỡi! Hỡi! Hỡi1 Hỡi! [E7] Hỡi!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận