- - -
thế bấm
Tôi gặp[C] em nơi tiếng hát ngân[Dm] vang
Trộm nhìn[F] em qua mấy[G] ánh đèn[C] vàng
Trông em[Am] cười tươi lên[Dm] màu mắt
Ô thế[F] là, lòng[G] tôi bỗng ngổn[C] ngang.
Ngày qua[C] ngày, trời bỗng[Dm] xanh hơn
Và tôi[F] cười, vì đời[G] đã ban[C] ơn
Giây phút[Am] nào gặp em[Dm] nhìn em
Ô thế[F] là, tôi[F7] nhớ mong[C] em.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận