- - -
thế bấm
1. Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn ôtô nó đi em tưởng con trâu nó phi ì í ì [E] i
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì
Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn ông tây ổng ăn em tưởng thùng phuy đổ xăng ằng ắng ằng [E] ăng
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì

2. Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn trực thăng nó bay em tưởng con chim quái thai aì aí aì [E] ai
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì
Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn ăn mặc hở hang em tưởng là dân cái bang àng áng àng [E] ang
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì

3. Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn cây kem bốc hơi em tưởng cây kem nó sôi ồi ối ồi [E] ôi
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì
Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn hai đứa nó hun em tưởng là nó cắn nhau ầu ấu ầu [E] âu
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì

4. Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn vô trong quán bar em tưởng chuồng heo nó la à á à [E] a
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì
Ở nhà quê mới [Am] lên em ở nhà quê mới lên
[D] Nhìn chúng nó đá banh em tưởng chúng nó đánh nhau ào áo ào [E] ao
Ở nhà quê mới lên em không biết [Am] gì
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận