- - -
thế bấm
Ô mê ly [C], mê ly [C]!
Ô mê ly [G], mê ly đời ta! [C].
Ô mê ly [C]đời sống với cây đàn [G].
Tình [F]tính tang dạo phím [G]rồi ca vang. [C]
Chiều êm êm [C]nhìn phía xa mây vàng [G].
Giục [F]lòng ta dạo khúc [G]ca với đàn. [C]
Một chiều mưa [F]ta hát vang "Mưa rơi!" [C].
Rồi cùng ta [G]mưa đáp: "Cho tươi đời!" [C].
Một ngày nắng [F]ta hát vang: "Nắng tươi!" [C].
Đàn cầm tay [G]say sưa hát là nguồn vui [C].
Gió sớm đã về [C], cùng tiếng hát tiếng cười [C].
Thấp thoáng bóng người [G]ngoài đám lúa cất lời [G].
Thấy tiếng hát cười [F]là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!" [G].
Ô mê ly [C], mê ly! [C].
Ô mê ly [G], mê ly đời ta! [C].
Đứng giữa cánh đồng [C]nhìn ánh nắng phớt hồng [C].
Có tiếng hát chòng [G]từ đám lúa lướt về [G].
Thoáng thấy tiếng nàng [F]và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang [G].
Ô mê ly [C], tơ duyên! [C].
Ô mê ly [G], khúc ca triền miên! [C].
Ô mê ly [C]đời sống bao duyên tình [G].
Trời về trưa [F]ngồi dưới [G]hàng cây xanh. [C]
Nhìn bao la [C]đồng lúa xa xa mờ [G].
Đàn hòa vang [F]tựa sóng [G]xô đến bờ. [C]
Đường về thôn [F]em bé vui câu ca [C].
Dục hồn thơ [G]tha thiết yêu quê nhà [C].
Đàn cùng ta [F]reo khúc ca chơi vơi [C].
Nhạc còn vang [G]nhịp nhàng đưa ngàn nơi [C].
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận