- - -
thế bấm
Nhắm [Em] mắt
Cho tôi [E7] tìm một thoáng hương [Am] xưa
Cho tôi [B7] về đường cũ nên [Em] thơ
Cho tôi [Am7] gặp người xưa ước [B7] mơ [Em]
Hay chỉ là [Am6] giấc mơ [Em] thôi
Nghe tình đang [Am] chết trong [C] tôi
Cho lòng tiếc [B7] nuối xót thương suốt [Em] đời

Nhắm [Em] mắt
Ôi sao nửa [E7] hồn bỗng thương [Am] đau
Ôi sao [B7] ngàn trùng mãi xa [Em] nhau
Hay ta [Am6] còn hẹn nhau kiếp [B7] nào
Anh ở [B7] đâu? Em ở [Em] đâu?
Có chăng mưa [G] sầu buồn [C] đen mắt [B7] sâu

Nhắm [Em] mắt chỉ thấy [F] một chân trời tím [Am] ngắt
Chỉ thấy lòng [D7] nhớ nhung chất [G] ngất
Và tiếng hát và nước [B7] mắt

[E] Đôi khi em muốn tin
[Em] Đôi khi em muốn tin
Ôi những [C] người ôi những [Am] người
Khóc lẻ [B7] loi một [Em] mình

Sheet PDF 'Nửa hồn thương đau'

601.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận