- - -
thế bấm
Trọn đêm nhớ [C] anh chuyện xưa anh hay thường [G] hứa [C]
Anh hẹn chờ [F] nhau cùng [Dm] đi dâng lễ nửa [C] đêm
Thầm mong ngày [Am] ấy đến với em thật [F] nhanh
Sánh bước đi [C] cùng anh
Có ai đâu [Am] ngờ giờ phút cuối em [Dm] chờ
Nhưng anh quen hẹn [G7] rồi.

Và khi lễ [C] tan mượn chi anh em lại [G] tới [C]
Em giận hờn [F] anh làm [Dm] thinh không nói nửa [C] câu.
Mừng sinh nhật [Am] chúa áo mới may vừa [F] xong
Xếp cất anh [C] buồn không
Để em thôi [Am] buồn và nước mắt thôi [Dm] tuôn
[G7] Hứa anh đến mùa [C] sau.

Nhưng bao mùa qua [F] rồi một người trong cánh [G] song
Một người trăng mây [C] gió cho ai nơi giang [G] đầu
Nhìn mùa thu [G7] qua rồi mùa đông tàn [C] úa.

Người [Am] lính cuộc đời dâng non [Em] sông
Dù yêu em lắm phận người trai chưa [F] xong
Nước non điêu [Am] tàn vì chiến cuộc [G] còn
Lòng này yêu [G7] anh hứa xin chờ [C] mong.

Mùa thương nhớ [C] xưa lại về bên sinh nhật [G] chúa [C]
Lẳng lặng mình [F] em quỳ [Dm] bên hang đá cầu [C] xin
Cầu cho Tổ [Am] quốc sớm hết cơn lửa [F] binh
Khắp chốn vui [C] bình yên.
Chia cách nhau hôm [Am] nay là thách thức mai [Dm] sau
Kết [G7] duyên mình dài [C] lâu.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận