- - -
thế bấm
Giờ chia tay lần cuối [Dm] gượng cười
Mà nghe tim đớn đau rã [Am] rời
Tựa như một giấc mơ trong [F] đời
Sao còn thương vấn nghẹn [Dm] lời
Trời [Am] ơi ai thấu chăng lòng [E7] tôi

Đường em đi lụa gấm [Dm] ngọc ngà
Đường tôi đi phong ba bụi [Am] trần
Tìm đâu một lối cho đôi [F] mình
Thôi đành chấp nhận bẽ [Dm] bàng
Nhìn [E7] nàng nuốt lệ mà [Am] đi

Nuốt lệ mà [Am] đi người ơi
Vì tình [Dm] yêu không mua bằng lời nói
Tình yêu không xây bằng trái tim chân [Am] thành
Và tình yêu không phải như [E7] thơ
Một túp lều tranh đôi quả tim [Am] mơ

Giờ ta say rượu đắng hay rượu [Dm] tình
Để rồi mai ôm xót xa một [Am] mình
Bình minh vừa hé bên chân [F] trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn [Dm] ngào
Gượng [E7] cười vẫy chào biệt [Am] ly
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận