- - -
thế bấm
[G]Đêm nay ta chung tay bên nhau
men rượ [D]u ấm nồng nàn,
và để ba [C]o nhiêu [Cm]co n tim [G]tha o thức [D]đêm thâu
[G]Tình yêu cao nguyên d [D/f#]âng cao trong ta
sẽ xóa [B7]tan [Em]đi bao muộn phiền muộn phiền,
cho [C]dòng suối mát hoà khúc [A]dáng ai
Dịu dàng ngàn [G]gió
hãy lắng [D]tai nghe
Rừn [G]g núi hướng về [D]nơi đây
Trời cao ngu [Em]yên đêm sao lấp lánh
soi mặt em [Bm]thơ rạng ngời
và thấp th [C]oáng tia sáng [A]nhà sàn,
lửa sáng lu [D]ng linh
Ngàn thông [Em]xanh vi vu reo vui đón
những ngườ [Bm]i con về đây,
rộng vòn [C]g [A]tay rộn ràng [D]lời ca...
Đàn chi [G]m cao nguyên nơi tung cánh
cho trời [D]cao mây trong ngát xanh,
những cán [Em]h hoa xinh Mimosa rực [D]trong nắng vàng
Người co [G]n Lanbiang đã [D/f#]b [B7]ao năm từng vư ợt ngàn
phong ba bảo [Em]giông,
bấy lâu [C]từ nguyệ [Am]n ước [D]vươn xa...
Trời cao ng [Em]uyên đêm sao lấp lánh [Bm]soi mặt em thơ
rạng ngời và thấ [C]p thoáng tia sáng [A]nh à sàn,
lửa sáng lun [D]g linh
Ngàn thông [Em]xanh vi vu reo vui đón những [Bm]n gười con về đây,
rộng vòng [C]tay r [A]ộn ràng [D]lời ca... [G]tình anh em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận