- - -
thế bấm
Intro:
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô
[Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ
[Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô
[Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ô
Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm]xa.
Ta [Dm]đi vòng tay [C]lớn mãi để [C]nối sơn [Dm]hà. [Dm] [C]
Mặt [C]đất bao [F]la, anh [F]em ta [Bb]về
Gặp [C]nhau mừng như [Dm]bão cát quay [Bb]cuồng trời [Am]rộng.
Bàn [C]tay ta [Am]nắm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm] [Dm]
Từ [Dm]Bắc vô [Dm]Nam nối [Dm]liền nắm [Dm]tay
Ta [Dm]đi từ đồng [C]hoang vu vượt [C]hết núi [Dm]đồi. [Dm] [C]
Vượt [C]thác cheo [F]leo, tay [F]ta vượt [Bb]đèo
Từ [C]quê nghèo lên [Dm]phố lớn nắm [Bb]tay nối [Am]liền.
Biển [C]xanh sông [Am]gấm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm]
[Dm] [Dm]
[C] [C][C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C][C] [C]
[Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày
Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại
Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới
Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi
Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời
Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi [Dm]
[Dm] [Dm]
[C] [C][C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C][C] [C]
[Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô
[Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ
[Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô [Dm]Ồ Ố [Dm]Ô Ô
[Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Am]Ổ Ố [Am]Ô Ồ [Dm]Ô
Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm]xa.
Ta [Dm]đi vòng tay [C]lớn mãi để [C]nối sơn [Dm]hà. [Dm] [C]
Mặt [C]đất bao [F]la, anh [F]em ta [Bb]về
Gặp [C]nhau mừng như [Dm]bão cát quay [Bb]cuồng trời [Am]rộng.
Bàn [C]tay ta [Am]nắm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm]
Từ [Dm]Bắc vô [Dm]Nam nối [Dm]liền nắm [Dm]tay
Ta [Dm]đi từ đồng [C]hoang vu vượt [C]hết núi [Dm]đồi. [Dm] [C]
Vượt [C]thác cheo [F]leo, tay [F]ta vượt [Bb]đèo
Từ [C]quê nghèo lên [Dm]phố lớn nắm [Bb]tay nối [Am]liền.
Biển [C]xanh sông [Am]gấm nối [C]tròn một vòng Việt [Dm]Nam [Dm]
[Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày
Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại
Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới
Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi
Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời
Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi
[Dm]Cờ nối [Dm]gió đêm vui nối [Bb]ngày
Dòng máu [Bb]nối con tim đồng [C]loại
Dựng tình [Am]người trong ngày [C]mới
Thành phố [Dm]nối thôn xa vời [Bb]vợi
Người chết [Bb]nối linh thiêng vào [C]đời
Và nụ [Am]cười nở trên [Dm]môi [Dm]
[Dm] [Dm]
[C] [C][C] [C]
[Dm]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận