- - -
thế bấm
[G] Anh! đã kết [Bm] thúc tình [C] này phải [D] không?
[G] Anh! em vẫn [Bm] nhớ lời [C] hứa ta trao cho [D] nhau
Vì mưa [Em] xuống làm [C] em phải biết, [G] luôn gắng [D] cười
Nếu hạnh [C] phúc này luôn bên [Am] nhau đã [D] xa.

[G] Em! vẫn cứ [Bm] thế cười [C] nhiều sống [D] vui
[G] Nhưng! em sẽ [Bm] nhớ ngày [C] bước chân anh quay [D] đi
Từng cơn [Em] gió chiều [C] mang nỗi nhớ, [G] anh khuất [D] xa
Dẫu hạnh [C] phúc vào không gian [Am] riêng mãi [D] mãi.

ĐK:
Từng nỗi [Em] nhớ cứ trôi lặng [C] thầm
Vẫn [G] không tìm lại được chốn [D] dừng
Vì không [Em] muốn nơi này xoá [D] hêt
Yêu thương mong [C] manh.

Và cơn [Em] gió cứ tan nhẹ [C] nhàng
Vẫn [G] tin là anh trở [D] về
Dẫu cơn [Em] mưa sẽ cho [D] anh
Được hạnh [C] phúc bên người anh [D] chọn
Nhé [Em] anh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận