- - -
thế bấm
[C] Trăng đã dậy [Am] rồi khơi bếp hồng lên [C] nhé
Lá nếp sau rừng thêm ấm tình anh [Em] nuôi
Nổi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày
Vũ trụ theo [C] ta vào trong chiến trận
Có chị [Em] Hằng soi [Am] sáng canh [C] thâu [Bb][C]

[C] Ơi! Miền Nam [F] ơi có đêm nào ngủ [Em] được
Lửa chiến [F] tranh còn bỏng đất quê [C] mình
Yêu đất [Em] nước trải đường vô trong [Am] nớ
Đây tuyến hậu [G] cần ta bủa lưới khắp nơi [C] nơi [Bb][G][C]

[C] Ơi! vũ khí ta [F] mang đâu có là tên [Em] lửa
Chỉ bếp than [F] hồng này ủ chín hơi [C] cơm
Bát nước chè [Em] xanh nhẹ gối bước [Dm] dồn
Thêm sức mạnh trên đường đi [G] đánh Mỹ

Nổi lửa lên [C] em, nổi lửa lên [Dm] em
Ánh trắng sáng [F] ngời đưa ta vào trận đánh
Núi rừng xanh dồn [Dm] dập bước quân [G] hành
Lửa bếp than [F] hồng mang tình em rực [G7] cháy cháy thêm [C] nhanh

Đất nước tưng [Am] bừng, nghe tiếng rừng thao [C] thức
Khơi ánh lửa hồng bên suối đàn t'rưng [Em] reo
Nổi lửa lên em, miếng nước ngọt ngào
Muối đượm quê [C] hương tình thương chiến trận
Phút ngọt [Em] bùi nhớ [Am] nắm cơm [C] ngon [Bb][C]

[C] Ơi! Miền Nam [F] ơi những đêm chẳng đuốc [Em] đèn
Lửa trong [F] tim rừng rực sáng trên [C] đường
Đôi quang [Em] gánh nặng tình yêu đất [Am] nước
Hơi bếp Hoàng [G] Cầm ta sưởi ấm khắp nơi [C] nơi [Bb][G][C]

[C] Ơi! mỗi bát canh [F] chua đỡ cung đường vất [Em] vả
Một cánh rau [F] rừng còn ủ kín yêu [C] thương
Nhớ năm gạo [Em] rang đường ra chiến [Dm] trận
Ôii tất cả tâm tình đi [G] nhớ mãi

Nổi lửa lên [C] em, nổi lửa lên [Dm] em
Đất nước tưng [F] bừng đưa ta vào trận đánh
Núi rừng xanh dồn [Dm] dập bước quân [G] hành
Lửa cháy lên [F] rồi mang tình em rực [G7] sáng sáng quê [C] hương

Sheet Ảnh 'Nổi lửa lên em'

Nổi lửa lên em sheet(bản nhạc) Nổi lửa lên em sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận