- - -
thế bấm
Mỗi năm đến [Em] hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày [B7] qua chứa chan tình
[Em] thương
Ngày mai xa [Em] cách hai đứa hai [Am] nơi,
Phút gần gủi nhau mất [Em] rồi
Tạ [B7] từ là hết người ơi.

Tiếng ve nức [Em] nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn [B7] nhớ đến ân tình [Em] không
Đường xưa in [Em] bóng hai đứa nay [Am] đâu,
những chiều hẹn nhau hết [Em] rồi,
giờ [B7] như nước trôi qua [Em] cầu.

Giã biệt bạn lòng [C] ơi!
Thôi [D] nay xa cách [G] rồi
Kỷ [C] niệm mình xin nhớ [B] mãi,
buồn [Em] riêng một mình [Am] ai
chờ mong từng đêm gối [B] chiếc
Mối u hoài này ai có [B7] haỵ

Nếu ai đã [Em] từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được [B7] nỗi vắng xa người
[Em] thương.
Màu hoa phượng [Em] thắm như máu con [Am] tim,
mỗi lần hè sang kỷ [Em] niệm
Người [B7] xưa biết đâu mà [Em] tìm.

Sheet Ảnh 'Nỗi buồn hoa phượng'

Nỗi buồn hoa phượng sheet(bản nhạc) Nỗi buồn hoa phượng sheet(bản nhạc) Nỗi buồn hoa phượng sheet(bản nhạc) Nỗi buồn hoa phượng sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận