- - -
thế bấm
Gác lạnh về khuya cơn gió [Am] lùa [C]
Trăng gầy nghiêng bóng cài song [F] thưa [Am]
Nhớ ai mà ánh đèn hiu [C] hắt
Lá [Am] vàng nhẹ nhẹ [Dm] đưa.
Tưởng như bước lê hè [E] phố.

Có người con gái buông tóc [Am] thề [C]
Thu về e ấp chuyện vu [F] quy [Am]
Khoác lên tà áo màu hoa [C] cưới
Gác [Am] trọ buồn đơn [E7] côi
Phố nhỏ vắng thêm một [Am] người.

Bâng [F] khuâng gác [G] vắng khêu tim đèn [Am] đêm.
Nhớ [C] nhung đi vào [Am] quên
Sông [Dm] sâu cố [C] nhân ơi đi về [G] đâu
Gởi [C] hồn chìm vào đôi [E] mắt
Ái ân chưa [C] tròn để ngàn đời nhớ [Am] nhau

Phố nhỏ đường mưa trơn lối [Am] về [C]
Trăng sầu nhân thế đậu hoen [F] mi [Am]
Có ai ngồi đếm mùa nhung [C] nhớ
Nỗi [Am] niềm đầy lại [E7] vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một [Am] người.

Sheet Ảnh 'Nỗi buồn gác trọ'

Nỗi buồn gác trọ sheet(bản nhạc) Nỗi buồn gác trọ sheet(bản nhạc) Nỗi buồn gác trọ sheet(bản nhạc) Nỗi buồn gác trọ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận