- - -
thế bấm
Tone trong bài: [Am]
Tone gốc A#m: Capo 1
Anh ở biên [E7]thuỳ có nhớ [Am]không?
[G/C] Đêm nay có [G]người đang ngóng [C]chờ
[Am] Nhớ [Am7]anh lệ thắm khăn [F]tay
Ngắm [Dm]con ngủ say giấc [Em]nồng
Bẽ [Em7]bàng mộng ước đêm [Am]đông [E7]

Ôi buổi ban đầu mới biết [Am]nhau
[G/C] Đêm trăng ước [G]mộng hai mái [C]đầu
[Am] Ước mơ [Am7]mình sống bên [F]nhau
Dẫu [Dm]cho gió mưa bão [Em]bùng
Thề yêu [F]nhau đến [E7]muôn ngàn [Am]sau

Anh [F]đi ải [G]xa miệt [C]mài
Phong [E]ba bước [F]chân đường [Am]dài
Niềm [F]thương hoà chung non [C]nước
Hẹn [Dm]nhau ngày mai thái [G]bình
Tình [F]ta sẽ [E7]không lìa [Am]xa [E7]

Xuân sẽ không về lúc chiến [Am]chinh
[G/C ]Mang theo cuối [G]trời câu khấn [C]nguyện
[Am] Nhớ anh nhìn [Am7]bóng con [F]thơ
Tiếng [Dm]ru nét môi mỉm [Em]cười
Niềm tin [F]yêu xoá [E7]tan sầu [Am]thương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận