- - -
thế bấm
[Am]Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến
Nó quê ngoài [E7]kia từ lâu lắm chưa [Am]lần về
Ngày tôi gặp [E]nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều [E7]quá!
[Am]Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới
Nó luôn bảo [E7]tôi đừng than oán chi [Am]cuộc đời
Vì khi nhịp [E7]súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào [Am]được vui
Hôm chia [G]tay, hai đứa cùng bùi [C]ngùi
Ngày mai nó [E]tôi trên ngưỡng cửa cuộc [Am]đời
Dặn nhau gắng [Dm]vui, dù cho [F]vành môi se khô mấy cũng [Am]mỉm cười
Hai năm [E]sau mới có thư [Am]về, nhìn con [E]dấu ghi
Nơi nắng cháy biên [Dm]thùy, người quen cho [E]biết tin
Bạn tôi thân [E7]mến, đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị [Am]tiếc thương
Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối
Chấp cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi
Nhìn trong lòng dấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy
Nó đi nhưng còn đây
Muôn lớp trai đi nhìn sầu theo dấu chân đi vào thiên lý
Biết bao người xong nợ xương máu chưa trở về
Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi
Nó anh hùng ngày mai
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận