- - -
thế bấm
1. Mùa [Em] thu báo hiếu lại [A] về
Nhớ miền quê [C] mẹ mà tê tái [Em] lòng
Dù [Bm] cho cách trở núi sông
Tình thương cha [D] mẹ [B7] vẫn không đổi [Em] dời

2. Con đi đất khách quê [A] người
Phương trời xa [C] lạ lệ rơi âm [Em] thầm
Nhớ [Bm] công cha mẹ sanh thành
Nuôi con khó [D] nhọc [B7] đến ngày lớn [Em] khôn

ĐK: Con [E] đi sương gió dạng [C#m] dày
Mẹ cha mong [Bm] đợi tháng ngày héo [F#m] hon
Vu [A] lan vẫn tiếng chuông [Abm] buồn
Vọng lời kinh [A] hiếu về nguồn cội [E] xưa

Thời [E] gian dù đến bao [C#m] giờ
Lời ru của [Bm] mẹ trời thơ ngọt [E] ngào
Công [C#m] cha như đỉnh núi [F#m] cao
Nghĩa mẹ như [Bm] nước dạt dào biển [E] khơi

3. Làm [Em] con muốn được nên [A] người
Báo ân cha [C] mẹ ngàn đời chớ [Em] quên
Công [Bm] lao dưỡng dục đáp đền
Người ơi nên [D] nhớ [B7] đừng quên cội [Em] nguồn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận