- - -
thế bấm
Tìm [Dm] đâu những [A7] ngày thơ ấu [Dm] qua
Tìm đâu những [Bb] ngày xinh như [A7] mộng
Tìm đâu những ngày [Dm] thơ tìm đâu những chiều [Gm] mơ
Tìm [Bb] đâu, biết tìm [A7] đâu, đâu [Dm] giờ.

Tìm [Dm] đâu những [A7] ngày chưa biết [Dm] yêu
Chỉ thấy, thấy [Bb] lòng nhớ thương [A7] nhiều
Rồi đêm ta nằm [Dm] mơ hồn say ta làm [Gm] thơ
Ngồi [Bb] ngâm trách lòng [A7] ai hững [Dm] hờ.

Ai [Dm] tìm giùm đàn bướm trắng
Bay [A7] tìm tình đường loang nắng
Ai [Gm] tìm giùm cô gái xóm
Khoe [Dm] giọng hò đường hoang vắng
Và [Bb] nhớ đi [A7] tìm đàn [Bb] bé nô [A7] đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân [Dm] chùa.

Tìm [Dm] đâu những [A7] ngày thơ ước [Dm] mơ
Tìm đâu những [Bb] ngày hết mong [A7] chờ
Ngày thơ biết tìm [Dm] đâu ngày thơ biết tìm [Gm] đâu
Tìm [Bb] đâu, biết tìm [A7] đâu, đâu [Dm] giờ.

Sheet Ảnh 'Những ngày thơ mộng'

Những ngày thơ mộng sheet(bản nhạc) Những ngày thơ mộng sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận