- - -
thế bấm
1. Đoàn quân vội [Am] đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về [E7] những bầy trẻ [Am] nhỏ
Đoàn quân lặng [E7] im nhìn đàn em [F] bé
Từng đôi mắt đen xoe [Am] tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn.

Từng đôi mắt [Dm] sáng lên cháy lên như ngàn [Am] viên đạn
Từng đôi mắt quê [Dm] hương trao cho đoàn [G] quân
Người chiến [C] sĩ hãy giữ [E7] lấy.

2. Đoàn quân vội [Am] đi đi về biên giới
Cũng từ biên giới về [E7] những người mẹ [Am] già
Đoàn quân lặng [E7] im, ngược dòng người [F] đi
Một đôi mắt bao lần tiễn [Am] biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn.

Một đôi mắt [Dm] sáng lên, [Am] cháy lên muôn vàn ánh lửa kìa
Đôi mắt quê [Dm] hương trông theo đoàn [G] quân
Người chiến [C] sĩ hãy giữ [E7] lấy
Trút lên [Dm] quân xâm [E7] lược dã [Am] man.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận