- - -
thế bấm
1. Rồi sẽ có một [Em] thời
Cuộc tình rồi vỡ [D] đôi
Ta lôi kéo nhau [C] đi
Như một lũ tình [B7] si

Từ khắp những nẻo [Em] đường
Người tìm [E7] nhau trăm [Am] hướng
Những [D] cánh bướm màu [G] đen
Như [C] quên lối vườn [F#7] tiên
Nên [B7] hoa cũng dại [Em] điên

ĐK: Ta tìm [Em] người như sông tìm ra [Am] biển
Người tìm [Em] ta như biển ngược về sông
Gỡ đôi [D] tay là tình thả bay như diều không [B7] dây

Người tìm ta bao la nơi biển [Em] Bắc
Ta tìm [G] người ở [Dm] tận cuối biển [C] Đông
Hỡi [Em] ôi tìm [G] nhau như thể tìm [B7] chim

2. Và chớ có ngỡ [Em] ngàng
Tình nào chẳng vỡ [D] tan?
Ta lê bước lang [C] thang
Như một lũ mèo [B7] hoang

Và cũng chớ bẽ [Em] bàng
Dã tràng [E7] đi se [Am] cát
Gió rét lúc tịch [G] liêu
Hay [C] trong nắng lửa [F#7] thiêu
Đi [B7] vun sới tình [Em] yêu

* Rồi sẽ có một [F] ngày
Cuộc tình phải tan [D] vỡ
Chỉ còn lại thương [Am] nhớ
Ở lòng người đi [B7] tìm
Đi tìm [Em] nhau
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận