- - -
thế bấm
Tone gốc D#m - Capo 6
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sNrTeBwCd3o

Nổ máy [Am]lên,
cùng bạn bè [F]ta đam mê những [C]cung đường dài xuôi [Am]ngược miền xa lắc lơ,
để [F]bánh xe cuộc [G]đời lăn
Niềm [Am]vui khám phá,
có biết [G]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Am]sống bốn phương
[Am]Đường dài học những [G]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [C]lúc vượt qua bao nhiêu bão [G]bùng
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [C]chí vượt qua bao nhiêu khó [G]khăn
Thử thách trên những chặng [Am]đường

Nổ máy [Am]lên,
cùng bạn bè [F]ta đam mê những [C]cung đường dài xuôi [Am]ngược miền xa lắc lơ,
để [F]bánh xe cuộc [G]đời lăn
Niềm [Am]vui khám phá,
có biết [G]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Am]sống bốn phương
[Am]Đường dài học những [G]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [C]lúc vượt qua bao nhiêu bão [G]giông
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [C]chí vượt qua bao nhiêu khó [G]khăn
Thử thách trên những chặng [Am]đường
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận