- - -
thế bấm
Hợp âm theo tiếng hát của ca sĩ Hương Giang - Mai Tiến Dũng [Dm]

Vòng hợp âm: [Dm] [Gm] [A7] [Dm]

Rồi nhiều [Dm] đêm em ngồi suy [Gm] nghĩ
Về những phút [A7] giây như vẫn còn [Dm] đây
Rồi lại [Dm] thấy anh về trong [Gm] mộng
Nắm tay [A7] em có nào [Dm] hay.

[Dm] Hãy một [Gm] lần ôm [A7] em đừng rời xa em [Dm] nhé
Xin [Dm] hãy một [Gm] lần nói anh [A7] mãi luôn cần [Dm] em.

I give you my [Dm] heart, I give you my [Gm] soul
Baby don't [A7] go and do you [Dm] know
Bao đêm em [Dm] nhớ rồi bao đêm em [Gm] khóc
Bao đêm em [A7] mơ rồi bao đêm vẫn [Dm] chờ.

I give you my [Dm] heart, I give you my [Gm] soul
Baby don't [A7] go and do you [Dm] know
Em luôn cần [Dm] anh và em sẽ mãi [Gm] đợi
Người [A7] hỡi, mong anh quay [Dm] về.

_______________

Hợp âm theo tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục

Đoạn đầu tone [C#m]

Rồi nhiều [C#m] đêm em ngồi suy [F#m] nghĩ
Về những phút [Ab7] giây như vẫn còn [C#m] đây
Rồi lại [C#m] thấy anh về trong [F#m] mộng
Nắm tay [Ab7] em có nào [C#m] hay.

Chuyển sang [Em]

[Em] Hãy một [Am] lần ôm [B7] em đừng rời xa em [Em] nhé
Xin [Em] hãy một [Am] lần nói anh [B7] mãi luôn cần [Em] em.

I give you my [Em] heart, I give you my [Am] soul
Baby don't [B7] go and do you [Em] know
Bao đêm em [Em] nhớ rồi bao đêm em [Am] khóc
Bao đêm em [B7] mơ rồi bao đêm vẫn [Em] chờ.

I give you my [Em] heart, I give you my [Am] soul
Baby don't [B7] go and do you [Em] know
Em luôn cần [Em] anh và em sẽ mãi [Am] đợi
Người [B7] hỡi, mong anh quay [Em] về.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận