- - -
thế bấm
Tone gốc Bm: Capo 2
Người đi [Gm]quanh thân thế của người
Một trăm [Gm]năm như tiếng thở dài
Ngày vinh [Bb]quang hay tháng ngậm [Cm]ngùi
Ngày âu [Gm]lo theo tóc mọc [Cm]dài
Làm con [Gm]sông cho tháng ngày [D7]trôi
Chờ cây [Bb]non trên núi đầu thai
Trong [Cm]từng giọng [Gm]nói có [Cm]màu tàn [D7]phai

Ngày đêm [Gm]đêm mơ thấy mặt trời
Mọc trong [Gm]tim trong mắt loài người
Ngày đêm [Cm]đêm mơ thấy nụ cười
Nở trên [Cm]môi trên khắp cuộc đời
Lúc tỉnh [Bb]ra thấy [D7]lại xác người bên xác [Gm]người

Người vinh [Gm]quang mơ ước địa đàng
Người gian [D7]nan mơ ước bình thường
Làm sao đến [D7]gần hy vọng cuộc vui [Gm]chung
Đường hôm [Gm]qua tôi thấy được rồi
Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi có gì [D7]vui
Đường tương lai xin nhắc từ đầu
cùng anh em trên khắp địa cầu hãy gần [Bb]nhau
Và riêng tôi xin có một [Cm]ngày
ngồi thong dong trao đến mọi loài chút tình [Gm]tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận