- - -
thế bấm
Như một hòn bi [C]xanh,
Trái đất này quay [F]tròn,
Căn nhà ta nằm [G]trọn
Trong lòng một quê [C]hương.
Như một hòn bi [C]xanh,
Trái đất này quay [F]tròn
Đất già cho đời [G]trẻ
Nên đời được yêu [C]luôn.
Như một hòn bi [C]xanh
Trái đất này quay [F]tròn
Nơi này ta cùng [G]gặp
Những ngày buồn vui [C]chung.
Như một hòn bi [C]xanh
Trái đất này quay [F]tròn
Vô tình ta cùng [G]chọn
Nơi này làm quê [C]hương.
Đk:
Này [C]em trong mỗi [F]con [G]tim
Nhớ [F]mang [G]quê hương [Dm]của mình [C].
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận