- - -
thế bấm
1. Như [F] một hòn bi xanh trái [C] đất này quay [F] tròn
Căn [Bb] nhà ta nằm [C] nhỏ trong [Bb] lòng một quê [F] hương

ĐK: [F] Này em trong [Bb] mỗi con [C] tim
[Bb] Nhớ [F] mang quê [C] hương của [F] mình.
[F] Này em trong [Bb] mỗi con [C] tim
[Bb] Nhớ [F] mang quê [C] hương của [F] mình

2. Như [F] một hòn bi xanh trái [C] đất này quay [F] tròn
Đất [Bb] già cho đời [C] trẻ nên [Bb] đời được yêu [F] luôn

3. Như [F] một hòn bi xanh trái [C] đất này quay [F] tròn
Nơi [Bb] này ta cùng [C] gặp những [Bb] ngày buồn vui [F] chung

4. Như [F] một hòn bi xanh trái [C] đất này quay [F] tròn
Vô [Bb] tình ta cùng [C] chọn nơi [Bb] này làm quê [C] hương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận