- - -
thế bấm
[F] Như có Bác [Dm] Hồ trong ngày [C] vui đại [Dm] thắng
Lời bác [C] nay đã thành chiến [Dm] thắng huy [F] hoàng
[Dm] Ba mươi năm đấu tranh giành toàn [Bb] vẹn non [Gm] sông
Ba mươi năm dân [Dm] chủ cộng hoà [C] kháng chiến đã thành [F] công

Việt [F] Nam [Dm] Hồ Chí [F] Minh, Việt [Dm] Nam Hồ Chí [C] Minh
Việt [F] Nam [Dm] Hồ Chí [F] Minh, Việt [C] Nam Hồ Chí [F] Minh

Sheet Ảnh 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận