- - -
thế bấm
Ở thành phố hoa [C] mai nhớ thành phố hoa [G] đào
Giữa bến Nhà [Em] Rồng nhớ sông Hồng đỏ phù [G] xa
Ở thành phố [C] hoa mai ta vẫn hướng ra Hà [F] Nội
Nhớ tiếng dương [G] cầm thoảng đêm gió [F] bấc
Nhớ Tháp [G] Rùa nghìn năm vẫn trẻ cùng tuổi [C] xanh

Và ta [C] nhớ phố cổ tuổi thơ đã [Dm] đi qua
Và ta [G] nhớ những [C] ngày hồn nhiên vui hát ca
[Am] Ghế đá xưa hẹn [Em] hò, [C] phút thơ ngây học trò
Chỉ [Am] còn tiếng chim [D7] trời líu [G] lo

Và ta [C] nhớ lối mòn công viên dấu [Dm] chân xưa
Và ta [G] nhớ phố [C] nhỏ đường quen ai đón đưa
[Am] Ghế đá xưa còn [Em] đây, [C] lối quen xưa còn đây
[Am] Bạn bè đã đi [Dm] xa [G] tung cánh rộng trời [C] mây
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận