- - -
thế bấm
Hai đứa mình chia [Em] phôi mấy năm [G] rồi chưa gặp [B7] lại
Để em u [Am] buồn trông ngóng thời gian [Em] qua
Để em đêm [D] ngày thương [B7] nhớ người tình [Em] xa

Anh ra đi hứa [G] rằng sẽ về thăm xóm [B7] nhỏ
Bảo em gắng [Am] chờ gắng [B7] đợi anh nữa [Em] năm
Đợi anh nữa [D] năm, nữa năm năm nữa bao [G] lần
Anh mãi phương trời [Am] nào bạc [B7] chim tăm cá anh [Em] ơi!

Từng giọt sầu em [Am] rơi trên lối [C] mòn còn anh kỷ [B7] niệm
Ngày nào có [D] đôi hai [G] đứa mình ngồi ngắm [C] sao
Ngọt ngào môi [Am] trao chiếc hôn [C] đầu tha [G] thiết
Nghe trái tim bồi [D] hồi em biết yêu anh [Am] rồi là từ [B7] đó ta chia [Em] phôi.

Năm tháng dần êm [Em] trôi biết bao [G] giờ ta gặp [B7] lại
Ở phương trời [Am] nào anh có biết là em [Em] mong
Ở phương trời [D] nào anh [B7] nhớ về em [Em] không
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận