- - -
thế bấm
Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao
Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than
Chim [Am] chiều nhớ [D7] mẹ kêu [G] vang
Rừng [Am] cao nhớ [Em] mẹ lá [D7] vàng rụng rơi
Nguồn [C] sông nhớ [G] mẹ cát [Am] bồi
Thuyền [D7] ai nhớ [Em] mẹ thuyền [D7] trôi dật [G] dờ

Bầu [G] trời nhớ mẹ xanh lơ
Mây trôi nhớ [Em] mẹ lững [D7] lờ bâng [G] khuâng
Hoa [Am] thương nhớ [D7] mẹ trắng [G] ngần
Đường [Am] trông nhớ [Em] mẹ mỗi [D7] lần đi qua
Cánh [C] đồng nhớ [G] mẹ sương [Am] sa
Phố [D7] đêm nhớ [Em] mẹ bóng [D7] nhòa đường [G] khuya

Chuông [G] chùa nhớ mẹ rơi mưa
Hàng cây nhớ [Em] mẹ vẫn [D7] chưa đâm [G] chồi
Cơm [Am] chiều nhớ [D7] mẹ đũa [G] rơi
Vườn [Am] cam nhớ [Em] mẹ lâu [D7] rồi chẳng xanh
Hiên [C] nhà nhớ [G] mẹ rêu [Am] phong
Ngàn [D7] muôn nhớ [Em] mẹ hương [D7] lòng kính [G] dâng

Sheet Ảnh 'Nhớ mẹ'

Nhớ mẹ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận