- - -
thế bấm
Tôi vẫn n [G]hớ về [D]n gôi trường [Bm]thuở nhỏ
Kỷ niệm x [D]ưa thao thức mãi khôn [G]nguôi
Ở nơi ấy [Em], tình thày như [Am]biển cả
Như cây cao bóng [D]mát tre [G]già
Ngô Quyền [G]ơi!
Ngôi trường xưa, hôm [Am]nay ngày [D]mở hội
Cho tôi x [C]in [D]gó p một [A]bà i [D7]ca
Ngô Quyền [G]ơi!
Ngôi trường [Am]xưa, bao ân tình thương yêu [G]n gày ấy
Vẫn bồi hồi thắ [D]m thiết mãi [A]tron g tôi
Bây giờ đây trong lòng tôi bao ơ [G]n thày ơn cô dìu dắt
Vẫn ngời [D]ngời qua những tháng năm [G]trôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận