- - -
thế bấm
Hội đã tan [C] rồi, chia tay bên dòng [Am] sông
Chiếc nón quai [Dm] thao xôn xao câu quan [Am] họ
Đến hẹn lại [Dm] lên người ơi đừng quên [E] nhé
Con đò bồng [C] bềnh nhớ [E7] nhau gọi câu mình [Am] ơi.

Người [Am] ơi trăng rằm hội quê [Dm] tôi
Trăng về nơi đầu [F] thuyền lung linh mặt [C] nước [Am]
Bồng bềnh trăng [Dm] soi, hội đã tan [Am] rồi.

Ngồi [D] tựa mạn [Am] thuyền
Để nước mắt [Dm] ai ướt đẫm vạt [C] áo
Người [G] ơi, câu hát trao [Dm] duyên rồi quan họ [F] về
Em trao yếm [G] đào anh nhận để làm [Em] tin
Em trao nón ba [Am] tầm mặc trời mưa ướt [C] áo
Là người [G] ơi câu hát thương [Dm] nhau
Người ơi xin đừng [F] về
Trúc xinh em [C] chờ xin hẹn đến hội [Em] sau
Em xinh em [C] đứng bên [E7] đình mà em [Am] càng xinh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận