- - -
thế bấm
Bài này đang chơi ở tone [Am]
Tone gốc của Trọng Tấn là A#m - (kẹp Capo 1)

Hội đã tan [C]rồi, chia tay bên dòng [Am]sông
Chiếc nón quai [Dm]thao xôn xao câu quan [Am]họ
Đến hẹn lại [Dm]lên người ơi đừng quên [E]nhé
Con đò bồng [C]bềnh nhớ [E7]nhau gọi câu mình [Am]ơi.

Người [Am]ơi trăng rằm hội quê [Dm]tôi
Trăng về nơi đầu [F]thuyền lung linh mặt [C]nước [Am]
Bồng bềnh trăng [Dm]soi, hội đã tan [Am]rồi.

Ngồi [D]tựa mạn [Am]thuyền
Để nước mắt [Dm]ai ướt đẫm vạt [C]áo
Người [G]ơi, câu hát trao [Dm]duyên rồi quan họ [F]về
Em trao yếm [G]đào anh nhận để làm [Em]tin
Em trao nón ba [Am]tầm mặc trời mưa ướt [C]áo
Là người [G]ơi câu hát thương [Dm]nhau
Người ơi xin đừng [F]về
Trúc xinh em [C]chờ xin hẹn đến hội [Em]sau
Em xinh em [C]đứng bên [E7]đình mà em [Am]càng xinh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận