- - -
thế bấm
Thức trắng đêm [D]nay chép lại nhật [A]ký của hai đứa [D]mình
Đường yêu anh [Bm]bước chân vào gặp [G]em là muôn bức [D]tranh
Tình ta ngày ấy, có [G]anh như đêm có [Em]ngày
Có em như chiều có [D]mây hai đứa yêu trong tình đắm [Em]say [A7]
Đã nói cho [D]nhau những lời âu [A]yếm nhất trên cõi [D]đời
Nhiều đêm hai [Bm]đứa vui đùa nhìn [G]trăng và nghe sóng [D]khơi
Ngày mưa ngày nắng, sát [G]vai câu ca tiếng [Em]cười
Dấu chân in mòn khắp [D]nơi, hai đứa [A7]như chìm trời có [D]đôi.
Giờ [Bm]đây mỗi người mỗi [D]nơi,
Nàng về đâu sánh đời với [Bm]ai
Tay trắng tôi đi tìm tương [D]lai
Đời tôi chuỗi ngày nhớ mong
Nay đã thay cho ngày tang bồng,
chỉ còn [A]yêu tình yêu núi [D]sông …
Xé nát trong [D]tay những dòng nhật [A]ký chép lâu lắm [D]rồi.
Chuyện tình năm [Bm]trước thôi đành vùi [G]chôn từ đây thế [D]thôi
Còn đâu mà nhớ, ái [G]ân mây đen xóa [Em]mờ.
Dứt đi cung đàn thiết [D]tha
Thôi cũng [A7]như qua một giấc [D]mơ...
Còn đâu mà nhớ, ái [G]ân mây đen xóa [Em]mờ.
Dứt đi cung đàn thiết [D]tha
Thôi cũng [A7]như qua một giấc [D]mơ...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận