- - -
thế bấm
Bài này chơi Capo 4
Tone gốc F#m
Đời [Am]người là một hợp [C]thế,
Nhân duyên [Em]thành rồi cũng phân [C]li,
Ngại ngùng [Am]gì chẳng dám cho [G]nhau,
Những nghĩa [Dm]tình hạnh phúc bền [Am]lâu,
Rồi mai [Dm]đây thân về miền đất [G]lạnh,
Dẫu vui [Em]buồn hay có thương [C]đau,
Cũng chôn [Em]vùi nơi chốn mồ [Am]sâu.

ĐK:
Này người [F]hỡi nghĩa [G]trang nào giới [Am]hạn,
Cho người [Am]già hay [Em]chỉ bóng hoàng [Dm]hôn,
Những ánh [Dm]dương ban [G]mai vừa ló [E]dạng,
Cũng tắt [E]lịm theo lẽ vô [Am]thường,
Đã biết [G]nơi thế gian là cõi [Am]tạm,
Thân con [Am]người luôn [Em]tựa áng phù [Dm]vân,
Mới phút [Dm]giây còn ở chốn [Em]này,
Ngoảnh mặt [E]lại cỏ đã xanh [Am]mồ…
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận