- - -
thế bấm
Anh nghèo nên [B7] chẳng nhẫn kim [Em] cương
Tặng em theo sính lễ huy [Am] hoàng
Thì [B7] đây anh đan nhẫn [Em] cỏ
Tặng em coi như bỏ [C] ngõ
Lòng [G] anh chắc em đã [B7] biết

Anh nghèo em cũng chẳng hơn [Em] anh
Nhận anh trao nhẫn cỏ chân [Am] thành
Nhà [B7] anh chung em xóm [Em] nhỏ
Nhà em chung anh vách [C] gỗ
Thầy [D] mẹ có vẻ ưng [Em] lòng [Am][Em]

Em [C] ơi [D] anh đâu có [G] ngờ
Tình [B7] đang như cánh diều [Em] bay
[Am] Bay cao đứt [B7] chỉ
Cho [C] diều diều nó [Am] băng
[B7] Đời gian dối [Em] nhiều [Am][Em]

Em về tung nhẫn cỏ ra [Em] sân
Để đeo vô nhẫn cưới huy [Am] hoàng
Người [B7] ta mua em gấm [Em] lụa
Còn anh trao em [C] nhẫn cỏ
Thì [B7] em phải bận tâm [Em] nhiều

Sheet Ảnh 'Nhẫn cỏ cho em'

Nhẫn cỏ cho em sheet(bản nhạc) Nhẫn cỏ cho em sheet(bản nhạc) Nhẫn cỏ cho em sheet(bản nhạc) Nhẫn cỏ cho em sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận