- - -
thế bấm
Bước chân khuya [Gm] não nề đường về riêng [Cm] bóng tôi
Có ai trên hè [Gm] phố nhắn dùm rằng đời vẫn nổi [D7] trôi
Nhớ em sầu khôn [Gm] nguôi thương tuổi xanh [Cm] ngậm ngùi
Ngày hôm sầu [Gm] héo hắt đêm về tình đơn [D7] côi bên gối mộng [Gm] xa vời

Thương những đêm trời thanh [Cm] vắng im [Gm] lìm
Thế gian [Cm] ôi ai hay trăng em đau nhói [Gm] buồng tim
Đôi mắt [D7] khô nghe cơn [Eb] đau sâu xé xuân [D7] thì
Gục đầu lệ quên rơi cho ngày tháng đi vào [Gm] rã rời

Nguyện cầu cho [G] người được thấy [C] niềm vui
[Am] Nguyện cầu cho [D7] người đời mãi [G] đẹp đôi
Dù tình xa rồi vẫn nhớ [C] tình ơi
Dù người phương [D7] trời người vẫn gần [G] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận