- - -
thế bấm
Người đã [Am] đi đi trên non cao
Nay đã [F] về trên đồng ruộng [G] sâu
Nay đã [F] về trên thành phố [C] mới [E] [Am]
Cả tuổi [G] xanh dâng cho quê hương
Đem máu [F] mình nuôi lại tình [G] thương
Đem máu [F] mình nuôi ngày hoà [Am] bình.

Người đã [Am] đi người đã [F] tới
Trời Việt [G] Nam hôm nay đổi [C] mới
Mặt trời [Em] ơi loài người [F] ơi
Hát vang [G] lên cho thoả niềm [C] vui
Người người [Am] vui nhà nhà [F] vui
Đèn đèn [G] hoa theo ra ngõ [C] tối
Người về [Am] đây rừng cờ [F] bay
Nắm tay [G] nhau xây lại Việt [Am] Nam.

Từ biển [Am] xa lên trên non cao
Máu các [F] anh thấm vào ruộng [G] sâu
Thấm trong [F] tim tươi ngọn lúa [C] mới [E] [Am]
Nụ cười [G] trên môi em thân yêu
Trên nẻo [F] đường quê mẹ tàn [G] hoang
Trên đất [F] khô đã thành ruộng [Am] vàng.

Ruộng đồng [Am] ơi thị thành [F] ơi
Trời Việt [G] Nam hôm nay rực [C] sáng
Nhà của [Em] ta ruộng của [F] ta
Cánh tay [G] ta xây lại đời [C] ta
Bạn bè [Am] ơi kẻ thù [F] ơi
Đường Việt [G] Nam thênh thang ngàn [C] lối
Người đã [Am] đi người đã [F] tới
Bước chân [G] anh nối lại Việt [Am] Nam.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận