- - -
thế bấm
Vòng hợp âm: [F] [C] [G] [Am]

1. A-[F]lô! Em [C] à?
Nhớ anh [G] không? - Nhớ [Am] à?
Làm gì [F] đấy, đến với anh [C] này
Hỡi em [G] yêu đừng có buồn [Am] phiền
À [F] lô... á [C] alô...
Thấy [G] em đang vui cùng [Am] ai có biết anh [F] buồn
Chẳng nói lên [C] câu này nàng [G] hỡi đừng chớ vội xa [Am] tình.

ĐK:
Hỡi em yêu [F] ơi, sao numa numa [C] yay
Numa numa [G] yay, numa numa numa [Am] yay
Hỡi em yêu [F] ơi, em yêu ơi hãy yêu anh [C] này
Đừng có [G] xem tình là những trò vui [Am] đùa.

2. Ngày [F] đó, tình lên [C] ngôi
Nàng [G] hỡi, có nhớ không [Am] nàng
A-[F]lô! Đến với anh [C] này
Hỡi em [G] yêu, tình chúng mình [Am] buồn
À [F] lô... á [C] alô...[G]
Ôi tình yêu [Am] đó biết không [F] nàng chẳng nói nên [C] câu
Này nàng [G] hỡi đừng nỡ vội xa [Am] tình.

* Tình là [F] nhớ, tình là [C] mơ, tình là [G] thơ, tình là xót [Am] xa
Miya-[F]hee... miya-[C]hu... miya-[G]ha... miyahá[Am]haaa
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận