- - -
thế bấm
[C]Vui lên đi em,
[Em]Hát câu ca xưa
[F]Người ơi người [G]ở.
[C]Trong đêm phiêu diêu,
[Em]Mắt em long lanh,
[F]Tình ơi! tình [G]ở, tình [Am]về.
[Am]Vẫn biết chia tay
nhưng trong [Em]lòng còn men say
[F]Đẫm ướt trong [G]đêm
hương cỏ ngàn [Am]trời
[Am]Trời cao cao quá.
[Em]Đất rộng rộng quá.
[F]Em tôi bé nhỏ.
[D]Mà sao không ôm em
được như ôm đất [D]trời,
[Am]Ngày xưa là thế!
[Em]"Lời nguyền còn đó
[Dm]quan họ không lấy nhau
Xin hẹn nhau kiếp [Dm]sau
Nhưng lòng vẫn [G]muốn
người ở người [C]về."
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận