- - -
thế bấm
[C] Ôi hồng nhan [Am] mơ kề vai
[C] Đêm hiệp khách xa ngộ [D7] ước lên [G] đênh
[C] Xa mạc kia [Am] không người đến
[F] Trái tim [G] em chợt ngất ngây [C] tình

[F] Xin đừng mơ [Dm] chim còn bay
[G] Bước phiêu [Am] lưu còn [D7] vướng trên [G] vai
[C] Thôi người đi [Am] nỗi buồn kia
[F] Những đau [G] thương đành giữ riêng [C] mình

[F] Xin người đi [Dm] đau buồn chi
[G] Chúng ta [Am] như là [D7] gió bay [G] đi
[C] Đau buồn kia [Am] chấp nhận thôi
[F] Hãy coi [G] như là thoáng mây [C] trời
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận