- - -
thế bấm
Người [F] đưa thư đã đi [C7] qua
Nhưng cớ [F] sao không ngừng
[Gm] Mà cứ [C7] đi, cứ [Gm] đi, cứ lạnh lùng [F] đi
Đừng quên [Fm] nhé có trông cho [Gm] ta [C7] một lá thư [F] hồng
Kẻo [C7] tủi lòng ta luống công chờ [F] mong [C7]

Vô tâm tiếng [F] chân đều đều vang theo ai kia bước đi
[Gm] Xa xa cứ xa dần dần trong khi tim ta muốn [C7] lắng
Hoài công trông [G] ngóng mong chờ tin [F] vắng
Chắc [C7] người xa cách [G] nên lòng đã [C7] xa

Người đưa [F] thư đã đi [C7] xa
Ta ngóng [F] theo không ngừng
[G] Người cứ [C7] đi, cứ đi, [Gm] cứ lạnh lùng [F] đi
Lần sau [Fm] nhé, nhớ mang cho [Gm] ta [C7] một lá thư [F] hồng
Khỏi [C7] tủi lòng ta hôm sớm trông [F] mong
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận