- - -
thế bấm
Người đi qua đời [Am] tôi trong những chiều đông [Am7] sầu.
Mưa [Am6] mù lên mấy [F] vai gió [E7] mù lên mấy [Am] trời
Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét [F] mướt,
Vàng xưa đầy dấu [C] chân, đen [E7] tối vùng lãng [Am] quên.

[G7] Bàn tay mềm khói [C] sương, tiếng [F6] hát nào hơ [C] nóng.
[E] Và ai qua đời tôi, chiều [B7] âm vang ngàn [E] sóng.
Trên lối về nghĩa [Am] trang
[E] Nghe những lời linh hồn, [D] nghe những lời linh [E] hồn,
Trong mộ phần đen [D] tối [E7] đen.

Người đi qua đời [Am] tôi, không nhớ gì sao [Am7] người,
Mưa [Am6] nào lên mấy [F] vai, gió [E7] nào lên mấy [Am] trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá [F] úa,
Vàng xưa đầy dấu [C] chân, đen [E7] tối vùng lãng [Am] quên. [Dm]

[Am] Em đi qua đời anh không [Dm6] nhớ [E7] gì [Dm] sao [Am] em?

Sheet Ảnh 'Người đi qua đời tôi'

Người đi qua đời tôi sheet(bản nhạc) Người đi qua đời tôi sheet(bản nhạc) Người đi qua đời tôi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận