- - -
thế bấm
Người đi đi ngoài [Am]phố, chiều nắng tắt bên [Dm]sông.
Người đi đi ngoài [Dm]phố, bóng dáng xưa mịt [Am]mù.
Thành [Em]ghế đá chiều [G]công viên.
Ngày [F]xưa, ngày [Em]xưa, ngày xưa đã hết [Am]rồi...
Người đi đi ngoài [Am]phố, chiều bỡ ngỡ bơ [Dm]vơ.
Người đi đi ngoài [Dm]phố, mấy dấu chân lạc [Am]loài.
Hình [Em]bóng cũ người yêuG ơi.
Còn [F]đâu, còn [Em]đâu ? Tình duyên đã lỡ [Am]rồi [A7](làng)!.
Thôi chia tay nhau từ [Am]đây, nghe nước mắt vây quanh.
Biết lỡ yêu [C]đương, sẽ đau thương suốt cả một [Am]đời.
[G]Nhưng mấy khi tình [Em]đầu, kết thành duyên mong [C]ước.
Mấy khi tình [Em]đầu, kết trọn mộng đâu [Am]em.
Xin từ [M]giãA đường phố trắng mưa [Dm]ngâu.
Làm chim bay mỏi cánh Nước mắt đêm [Am]tạ từ.
Thành phố [Em]cũ người yêu [Dm]xưa.
Còn [F]đâu, còn [Em]đâu ? Giờ đây xin [Am]giã từ.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận