- - -
thế bấm
1. [Am] Nếu có [F] ai đã làm [G] tôi yêu thêm một [C] người
[Am] Đó là [F] em đã làm [G] tôi chia đôi cuộc [C] tình
Một [F] nửa cuộc tình trước [G] trao cho em vì [Em] em là người đến [Am] sau
Nhưng còn [F] người yêu tôi đã [G] đến trước em.

Vì rằng em [F] đã đến [G] sau [Em] nên ta chẳng thể có [Am] nhau
Một [F] lần gặp gỡ là [G] định mệnh đó ôi [Em] duyên số đã an [Am] bài
Không cho cho tôi [F] được nói [G] ra khi [Em] trong lòng tôi có [Am] em
Đặt [F] tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người [G] đã đi ngang đời [Am] tôi.

2. [Am] Đến hôm [F] nay, sau nhiều [G] đêm suy tư một [C] mình
[Am] Tôi mới hiểu [F] ra trong lòng [G] tôi có bao lỗi [C] lầm
Một [F] lỗi lầm không chỉ [G] riêng cho ai mà [Em] cho cả ba chúng [Am] tôi
Ôi chuyện [F] tình chia đôi, trong [G] trái tim tôi.

Một lỗi lầm [F] chẳng thể thứ [G] tha [Em] khi con đường yêu rẽ [Am] ngang
Một [F] đường tình cũ, một [G] đường tình mới ôi [Em] duyên số không cho tôi [Am] chọn.
Không cho tôi [F] chọn cả [G] hai [Em] ai có thể chọn giúp [Am] tôi
Đặt [F] tên chuyện tình của tôi em nhé chuyện một người [G] đã đi ngang đời [Am] tôi.

* Một [F] lỗi lầm không chỉ [G] riêng cho ai mà [Em] cho cả ba chúng [Am] tôi
Chia [F] đôi cuộc tình, biết đâu đường về để [G] chọn về mình một lối yêu thôi woo...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận