- - -
thế bấm
[Dm] Anh dù biết trái [Am] tim chẳng thể chia đôi
Mà [Bb] sao vẫn cứ [C] tham lam hỡi [F] người [A7]
[Dm] Anh dù nói trái [Am] tim chỉ có em thôi
Mà [Bb] sao vẫn mơ [C] về hình bóng [Dm] ai?

[Dm] Anh là thế, thế [Am] gian cũng giống như anh
Đàn [Bb] ông ai [C] chẳng tham lam hỡi [F] người [A7]
[Dm] Yêu một lúc đến [Am] hai, ba, bốn, năm cô
Rồi [Bb] cho yêu như [C] vậy là mới [Dm] yêu

[Bb] Người đàn [F] ông tham lam chính là [C] anh
Người đừng [Gm] nên nói nữa anh hãy [Dm] quyết định đi
Một là [Bb] anh yêu mình em, lỗi lầm [Gm] xưa em bỏ qua
Còn không [Am] hãy bước bên người [A7] ta

Người đàn [F] ông tham lam mãi là [C] anh
Một bàn [Gm] tay năm ngón anh chẳng [Dm] biết chọn ai
Chẳng cần [Bb] anh thêm bận tâm, người ra [Gm] đi sẽ là em
Để cho [Am] anh được ấm êm [Dm] bên người
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận