- - -
thế bấm
Tôi có người bạn [Em] thân người ấy tên là [D] Buồn
Hai đứa quen nhau [C] từ ngày mới [B7] lớn
Ngày [Em] đó Buồn còn xa [D] lạ không hay đến thăm [C] tôi
Ngày [Em] đó đời là thơ [D] mộng nên tôi cũng không [C] thân.

Cho đến ngày tôi [Em] biết ngày biết yêu lần [D] đầu
Ôi những đam [C] mê của thời mới [B7] lớn
Tình [Em] yêu là trò chơi [D] lạ ai biết đến thương [C] đau về sau
Từ [Em] đó Buồn thường hay [D] lại hay đến thăm tôi [C] luôn

[E] Buồn ở lại lâu [G#m] lúc mất người [A] yêu
Buồn rủ [B7] thêm cô đơn đến đây chơi mỗi [E] chiều
Buồn luôn có [Am] mặt mỗi [G#7] lần ta nhớ đến [C#m] em
Sợ rằng lần [D9] này buồn [A] sẽ ở lại đây [Em] mãi

[E] Buồn thật là day [G#m] dứt những tháng ngày tha [A] phương
Buồn rủ [B7] thêm cô đơn đến đây chơi rất [E] thường
Buồn xin đến [Am] trọ nói [G#7] rằng mình đã quá [C#m] thân
Sợ rằng lần [D9] này Buồn [A] sẽ ở lại đây [Em] mãi.
(Sợ rằng lần [D9] này Buồn [A] sẽ ở lại mãi [Em] đây)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận